Personale

 Personalet Værestedet 2013

       

Henrik Sondrup  
Klubpædagog og Gademedarbejder 

Ahmad Maanaki
Klubassistent og lærer  

Rajee Appeturai
Klubassistent

Morten Hansen  
Klubassistent og Ungdomsmedarbejder