Brumleby er et værested for børn mellem 6 og 14 år

I Brumleby kan man frit komme og gå hele året, blot man betaler et kontingent på 10 kr.
Betaling gælder for et kalenderår ad gangen.

I Brumleby kan man lave mange forskellige ting, i princippet er det din egen fantasi som sætter grænserne.