Kære de der følger os på både facebook og her på hjemmesiden.
Mange af jer har set nyhederne i går omkring 9 unge drenge fra Trekanten, der har været udsat for blufærdighedskrænkelser.
Børn og unge må aldrig opleve seksuel krænkende adfærd og vi ønsker hermed at gøre jer opmærksomme på at hvis I oplever noget, og I ikke selv ved hvordan I skal anmelde det eller hvem I skal snakke med om det, så er I altid velkomne til at henvende jer her hos os.
De boligsociale medarbejdere støtter børn, unge og forældre i at finde vej, når det handler om seksuelle krænkelser.
De rådgiver og vejleder i hvordan det skal anmeldes og hvordan man kan få yderligere hjælp fra kommunen.
I kan tage direkte kontakt til enten en af de to familie koordinatorer:
Adal Faragalla på tlf. 30840520
Tiahes Thiaharaja på tlf. 30840518
Eller til projektleder Anja Klok Schou på tlf. 30845752
Du kan som barn, ung eller forældre også altid kontakte din skolelærer eller SSP.

Det vigtigste er at du ikke holder det for dig selv og at du får hjælp til at stoppe krænkelserne.