Ildflueakademiet er en ugentlig fritidsaktivitet for børn og unge i Trekanten. Det foregår i og omkring Trivselshuset, hvor Ikarus Stage Arts underviser i de kunstneriske sprog; musik, dans og billedkunst, og dertil vil vi også arbejde med at genbruge skrald.

Akademiet startede i sommeren 2019 og da det er blevet taget rigtig godt imod ønsker vi at videreudvikle akademiet og gøre det til et større socialt kunstprojekt


Tema og aktiviteter

Vores tema i år er “Vores hjem”. Vi fortsætter koncept fra tidligere, hvor vi gennem leg, musik, dans, respekt og kontinuitet, skaber en tryg plads hvor børnene kan udtrykke sig selv og skabe nye relationer. Vi hjælper dem med deres første skridt ind i den kunstneriske verden, og tilføjer et nyt element; at skabe kunst med bl.a. genbrugsmaterialer, ud fra spørgsmålet, “Hvordan vil jeg have mit hjem skal være?”. Med dét vil vi lade børnene reflektere over sit hjem og komme med forslag til hvad de ønsker at der er der.


Læring og betydning

Under Ildflueakademiet vil børnene lære sig helt konkrete evner; kreative håndværk, rytmer, motorik, og dertil genbrug og affaldssortering. Vi har tidligere set at de gennem dette også udvikler sine sociale evner, da de bliver bedre til at tage ansvar og samarbejde. Vi oplever at aktiviteterne betyder meget for børnene, og de plejer at sige at de savner os, når vi ikke er der. Med vores arbejde i Trekanten ønsker vi at lade børnene opdage nye ting de er gode til, vi ønsker at give dem en glæde og en tro på sig selv, og sidst men ikke mindst, håber vi at mødet med kunsten kan give dem følelsen af at verden er større end den ser ud. Ordet Ildflue er valgt fordi vi ønsker at holde liv i vores alles indre lys og ild.

Ildflue Akademiet