Har du lyst til at skabe netværk på tværs af kulturer ved at sikre, at indbyggere med flygtninge/indvandrerbaggrund, kan komme i vores lektiehjælp eller få en netværksfamilie – så bliv frivillig koordinator i DRC Dansk Flygtningehjælp i Holstebro.

🔹 Frivillig koordinator til Lektiehjælpen 🔹
Vores mangeårige koordinator i Lektiehjælpen i Trivselshuset takker af, og vi skal derfor have en ny koordinator. Samtidig skal vi have en koordinator for vores netværksfamilieaktivitet.
I lektiehjælpen kan tosprogede få hjælp til lektier mandage og onsdage. Der er hyggeligt at komme i Trivselshuset, hvor lektiehjælpen holder til, og mange er derfor kommet der i mange år.
Som koordinator skal du koordinere indsatsen med trivselshuseet og sikre, at der er frivillige tilstede i åbningstiden, ligesom du skal rekruttere nye frivillige og bidrage til en god atmosfære for frivillige og brugere.


🔹 Frivillig koordinator til netværksfamilier 🔹
Netværksfamilier er en frivillig indsats, der giver personer med flygtninge/indvandrerbaggrund mulighed for at få kontakt til en person eller familie, der kan give støtte til bedre integration. Formålet er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed.
Som koordinator skal du rekruttere frivillige og holde matchsamtaler med frivillige og flygtninge/indvandrere samt følge op, så vi sikre gode relationer. Deruover kan du i samarbejde med de frivillige og andre aktører arrangere sammenkomster og udflugter for netværksfamilier.

Er du interesseret i at blive frivillig koordinator eller i at høre mere om rollen som koordinator, er du meget velkommen til at kontakte os ved at udfylde formularen.
Vi glæder os meget til at høre fra dig!