DAGINSTITUTIONER

0 - 6 år 

Børn

Firkløveren består af 4 afdelinger på hver deres adresse.

Børnehuset Nova: en almen afdeling med plads til 55 3-6 årige børn og en afdeling med særlige specialpladser under servicelovens § 32, hvortil børn visiteres til.

Jættehøj vuggestue: med plads til 35 børn i alderen 0-3.

Jættehøj børnehave: med plads til 45 3-6 årige børn.

Skjoldgårdens Børnehus: med plads til 22 børn i alderen 0-3 samt 22 3-6 årige børn.

Læs mere

SKOLER

Folkeskoler 0 - 10 klasse

Nørre Boulevard Skolen

Nørre Boulevard Skolen er en folkeskole med visionen om, at alle elever skal udvikle deres faglige, sociale og personlige potentiale under værdiordene ansvar, omsorg og respekt.

Skolens profil som idræts-, motions- og bevægelsesskole skal være et bidrag til denne udvikling og være med til at fremme læring og trivsel.

Nørre Boulevard Skolen er opstået ved en sammenlægning af 3 skoledistrikter og har nu hjemme i flotte ombyggede rammer med både lys og højt til loftet.

På Nørre Boulevard Skolen er der plads til mangfoldighed. Vi er stolte af at være et sted, hvor man hver dag møder mennesker med forskellige vilkår, traditioner og kulturer, og vi arbejder bevidst med rummelighed og ligeværd.

Læs mere
Rolf Krake

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en science og naturvidenskabelig profilskole med kultur- og naturlæreplaner. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Vi har partnerskaber, både lokalt og internationalt.
Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Læs mere
Soenderland

Indviet i 2017 er Sønderlandsskolen i Holstebro en af de nyeste og mest moderne folkeskoler i landet.

Skolen er bygget til fleksibel undervisning og er optimale rammer til god og målrettet undervisning med plads til både kreativitet, samarbejde og fordybelse.

 

 

 

 

Læs mere

Andre uddannelsesinstitutioner

Photo 1493612276216 Ee3925520721 (1)

Holstebro er en studieby med plads til alle.

Her kan du læse om 7 forskellige uddannelses steder og over 50 studieretninger. 

Så er det bare et spørgsmål om at vælge..

Læs mere