Bydelsmødrene Holstebro kunne fejre deres 10 års Jubilæum og det gjorde de i flotteste stil !

Der blev holdt mange fine taler og her får I den tale som leder af den boligsociale helhedsplan Anja Klok Schou holdte fordi den beskriver rigtig godt hvilken forskel det gør at have Bydelsmødre i kommunen:
                                    
"I dag er JERES dag! Og I fortjener at blive hyldet! Hvorfor?
Fordi I gør en forskel.
Mellem hinanden (kvinde til kvinde), i jeres lokale bydel (Trekanten) , i jeres lokale samfund – (Holstebro) og også på landsplan virker I inspirerende for andre kvinder.
I er kvinder der har taget et aktivt valg!
I har sagt ja til at få viden om det samfund og det land I er en del af og skal leve jeres liv i.
I er kvinder der har sagt ja til at hjælpe andre med at finde deres vej. Og det er bestemt ikke en nem opgave; at guide, rådgive, vejlede og brobygge mellem mennesker og systemer.
I er kvinder der skaber aktiviteter i jeres lokalområde – det gør I ved at lave aktiviteter såsom Lyserød Lørdag, Fastelavn, Halloween, Syværksted, Valgaften, Mind The Democracy debatter og foredrag.
I er aktive i foreningslivet med både motion, modersmålsundervisning og kvindeaftener.
I er kvinder som vi i den boligsociale helhedsplan kan række ud til når noget brænder på.
Jeg husker især da vi fik ”Besøg” af en vis Rasmus Paludan – hvor bydelsmødrene var klar til at støtte op om at informere alle i nabolaget om at de ikke skulle bruge tid på ham. Resultatet var: 40 mennesker der stod og kigge på at han opførte sig uanstændigt og 300 mennesker der hyggede sig med at spise pizza og spille fodbold et andet sted. Det var en stor succes.
I er villige til at møder op til en snak med fx politiet omkring unge og kriminalitet og så melder I jer ind og bliver natugler der er med til at skabe tryghed i området.
Eller mødet med pædagogstuderende der undersøger hvilke barrierer der kan være i forhold til at sortere affald.
I er villige til at forklare os i den boligsociale helhedsplan hvordan vi kan forklare hvad en bolig social helhedsplan er. Og reklamerer for de kurser og tilbud vi har.
Og I støtter op om at uddele de positive nyheder en gang om året samt afholde juleaften i Trivselshuset.
Og ikke mindst under Corona har bydelsmødrenes indsats været forbillede ligt.
I hjalp os med at kommunikere ud i jeres netværk når området var nedlukningstruet – hele to gange har I været med til at stoppe det!
I sprang til da vi spurgte om vi kunne få lov at uddanne vores egne corona ambassadører – 10 kvinder modtog undervisning i vaccination og test.
Og I tog vagter da Falck Testcenter ankom udenfor Trivselshuset.
I var med til at lave film der skulle fortælle på flere sprog hvorfor det var vigtigt at blive testet og også at det ikke var så slemt.
Og I tilbød at komme med mad og handle for dem der var i isolation.
Ja – uden Bydelsmødrene havde Nørrelands Sogn ikke klaret sig så godt igennem Corona som vi gjorde!
Og vi vil også få brug for jer i fremtiden – for vi er slet ikke færdige med at løfte dette skønne boligområde som Trekanten også er.
Vi har stadig mennesker der har det svært, den økonomiske krise med stigende priser på fødevarer vil presse flere ud i svære situationer og vi har nye strømninger af flygtninge der ankommer og også skal starte forfra her i Danmark.
Det kan godt være at flygtninge fra Ukraine ligner os danskere i udseendet, men de vil også støde på mange af de samme udfordringer, som I kender til, fordi de har en anden kulturel baggrund og en anden opdragelse end vi har. Og fordi det danske velfærdssystem kan være rigtig svært at navigere i. Det er der også mange etnisk indfødte danskere der oplever.
Vi får også brug for jer til at fortælle om hvordan man bliver "Fritidsguide", "Bydelsguide" eller "Det gode Liv guide".
Vi får brug for jer til at række ud til mændene og fortælle om Fars Fede Fællesskab og vi får brug for jer til at skabe fokus på de kommende arrangementer i fremtiden.
I har fået penge til at arrangere nogle aktiviteter i løbet af sommeren og I har sagt ja til at stå for Kulturteltet når vi skal afholde Ildfluefest d. 3. september.
Og så får vi brug for nogle der vil være aktive i en ny Borgerforening, der er ved at blive startet op.
Alt dette skal I nok få mange flere informationer om – i dag fejrer og hylder vi jer og jeres engagement igennem 10 år !
Kæmpe stort tillykke med at I har valgt at være bydelsmødre!! I gør en forskel - mellem hinanden , i jeres lokale bydel, i jeres lokale samfund og på landsplan. Tak for jer 😊"