Fars Fede Fællesskab

I lørdags d. 18. Juni 2022 blev der givet en gave fra “Fars Fede Fællesskab” til @⁨Zeru Wedi Keshi⁩
                           
Gaven blev givet for den person han er.
Altid hjælpsom og har været med til at starte en forening der hedder “Kærlighed & Fred”.
Foreningen laver modersmålsundervisning og er blandt andet aktive med at hjælpe med oprydningen efter børneklub.
Ekstra info:
“Fars Fede Fællesskab” er et ret nyt netværk der er etableret i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan.
Adal Faragalla (medarbejder i helhedsplanen) er koordinator på netværket og der er nu 22 fædre tilknyttet.
Netværket har indtil nu eksperimenteret lidt med formen og rammerne.
Der har været afholdt en ferietur for fædre og deres børn, fisketure og bowling.
Der har været dialogmøder med psykolog om børneopdragelse og grænser, SSP og politiet om hvordan vi sikre vores børn ikke ryger ud i kriminalitet og en dag med økonomi og budgetlægning.
Og fædre er sprunget ud i at starte nye aktiviteter op såsom børneklubben med Mohammed og Zeru med modersmålsundervisning.
Netværket har det princip at alle har noget godt at tilbyde. Og at man kan byde ind med det man har lyst, tid og overskud til.
Man forpligtiger sig ikke til at deltage hver gang - men til at byde ind når du kan.
Netværket har oprettet en WhatsApp Gruppe med det formål at vi som fædre kan lave arrangementer for mænd og for vores børn.
På billedet herunder opslaget er der en QR-kode du kan skanne, hvis du gerne vil deltage i “Fars Fede Fællesskab” WhatsApp gruppe.
Hvis du har en ide til et arrangement eller aktivitet så skriver man den inde i gruppen. Det kan være at andre kunne tænke sig at være med 🤩
Fra august vil Fars Fede Fællesskab også invitere til fællesspisning en gang om måneden. For mænd og deres børn. Vi laver maden sammen og spiser sammen. Og måske får vi gode ideer sammen ✅
Vi glæder os til at flere fædre melder sig ind i netværket 😁
PS:
“Fars Fede Fællesskab” handler ikke om etnicitet eller integration. Alle fædre er velkomne i netværket!