Det boligsociale team består af en leder og 6 boligsociale medarbejdere. 

Lederen har det overordnede ansvar for at den boligsociale helhedsplan lever op til de mål der er sat for projektperioden, samt for at både de boligsociale medarbejdere og serviceteamets medarbejdere trives. 

Lederen står også for at koordinere de frivillige tilknyttet Trivselshuset. 

 

De boligsociale medarbejdere har hver især deres fokusområde, der relaterer til de 4 indsatsområder. 

Du kan læse mere om dem i vores brochure her:

folder-om-helhedsplanen-2021.pdf (curanetserver.dk)

 

 

2021 01 20 17.43.13

Anja Klok Schou

Leder af helhedsplanen Tlf. 30845752 Send en mail
2021 01 20 17.38.17

Pernille Friis

Medborgerskabskoordinator Tlf. 30840519 Send en mail
2021 01 20 17.24.33

Rikke Pilgård Andersen

Medborgerskabskoordinator Tlf. 30840517 Send en mail
2021 01 20 17.32.13

Dinos Kanada Byamungu

Hverdagsrådgivning Tlf. 30840521 Send en mail
2021 01 20 17.34.24

Ayad Omar Mohamed

Jobmentor Tlf. 30845701 Send en mail
2021 01 20 17.35.56

Adal William Dafalla Faragalla

Familiekoordinator Tlf. 30840520 Send en mail
Tiahesstor

Tiaheswery Thiaharaja

Familiekoordinator Tlf. 30840518 Send en mail
Hands 20333

Læs mere via linket her omkring den boligsociale helhedsplan. 

Den Boligsociale Helhedsplan