Modersmåls-
undervisning Tigrinia (Eritrea)

Hvad: Foreningen Fred og kærlighed har nu gjort det muligt for børn at få modersmålsundervisning i Tigrinia (Eritrea), så de kan snakke med familiemedlemmer eller andre der stadig er bosatte i deres oprindelsesland.

Hvor: I Mødelokalet, i Værkstedet og i Computerrummet kl. 11 - 14

Tovholder: Foreningen Fred og Kærlighed

Ildflueakademiet med Ikarus

Hvad: Ildflueakademiet er en ugentlig fritidsaktivitet for børn og unge i Trekanten. Det foregår i og omkring Trivselshuset, hvor Ikarus Stage Arts underviser i de kunstneriske sprog; musik, dans og billedkunst, og dertil vil vi også arbejde med at genbruge skrald.

DU KAN LÆSE MERE UNDER NYHEDER HER PÅ HJEMMESIDEN

Hvor: På Torvet og udenfor kl. 14.30 – 16.30 

OPSTART D. 12 MARTS

Fifa/Krea klub

Hvad: En børneklub for alle børn i alderen 6 - 11 år.

Der spilles fifa, leges i trivselshuset, tegnes, laves perler og alt andet som børn i den aldersgruppe synes er sjovt. 

Hvor: På Torvet, i Tv-stuen, i Mødelokalet og i Værkstedet kl. 18 – 20.30

Tovholder: Mohammed