Projekter, som Trivselshuset står bag

Gratis idræt

Gratis Idræt startede for flere år siden som Fredagssport, og har siden 2006 kørt i sin nuværende form med nu Casper Jensen og beboerrådgiver Ivan Frederiksen som bagmand.

Gratis Idræt er et tilbud i Døesvejens Fritidscenter hver søndag kl. 11.00 - 13.30 for alle byens børn ml. 2 - 14 år. Fremmødet er højt og for mange børn er det en fast bestanddel af deres ugeskema.

Sammen med en række kompetente hjælpere sørger Casper for, at der er fuld gang i den, både i hallen og i de to gymnastiksale. der springes på Air Track, spilles fodbold, badminton, bordtennis, gulvhockey eller leges med hulahopringe og svinges i tove og bomme. Der er også af og til undervisning i dans og zumba. For blot at nævne noget af det. I sommermånederne er der ikke Gratis Idræt.

Projektet støttes økonomisk af Holstebro Kommune.

Trekantens pigeklub

Pigeklubben startede helt tilbage i 2006 i det daværende "Mødestedet", beboerrådgiverlejligheden, som var forgænger for Trivselshuset. Klubben er gratis at deltage i, men der kan dog være deltagerbetaling til visse aktiviteter. Tidligere har Integrationsministeriet, Holstebro Integrationsråd og OAK Foundation støttet klubben, men pt. finansieres den af midler fra Landsbyggefonden.

Klubben, som er for de 12-16-årige piger, køres med Rikke Pilgaard som leder. Pigerne mødes hver torsdag kl. 18.00 - 20.30 i Trivselshuset, hvor de hygger sig og som regel også har mindst én fast aktivitet på programmet. Pigerne er af mange forskellige etniciteter.

Aktiviteterne er meget varierede, men der kan bl.a. nævnes make up-aften, negleaften, aftener med forskellige diskussionsemner, indsamling af legetøj til et krisecenter og asylcenter, besøg af kvindelig politibetjent, besøg af uddannelsesvejleder, ud at ride på heste...

Trekantnetværket

Samarbejdsnetværk ml. Trivselshuset, Brumleby, klubberne i Jættehøj, politiet og kommunen. Erfaringsudveksling, samarbejde om konkrete arrangementer, fælles inspirationsture og kurser for ansatte osv.

Ungerådet

Se andetsteds under fanen "Trekanten"

Projekt forældredialog

Projekt, som har til formål at forøge og forbedre samarbejdet med de mange forskellige forældregrupper i området. Vi har skaffet os en lang række kontaktpersoner indenfor de forskellige etniske grupper, så vi hurtigt kan få dem i tale.

Projektet handler om - sammen med forældrene - at gøre det til et bedre sted at vokse op. Der har været holdt debatmøder, arrangeret far-søn-bowling med efterfølgende buffet, været lavet en superliga-fodboldtur decideret for fædrene, været en aften-gåtur rundt til institutionerne m.m.