Værestedet

Værestedet er en ungdomsklub, som man kan besøge fra man er fyldt 13 år eller går i 7. kl. Vi har også ældre unge i huset, men de skal ved deres opførsel i huset, være rollemodeller for de mindre.

Når man besøger huset, forventes det at de voksne bliver respekteret. Opførslen i klubben, skal også ske ud fra respekt over for andre.